Поправителна изпитна сесия

Преподавател дата час и зала

доц. д-р С. Пашова

  28 и 30 май 2019 г.


29.05.2019 г.

каб. 229 А
от 08:00 ч.


зала 56
от 08:00 ч.

доц. д-р Д. Златева 28-30 май 2019 г.

каб. 113

от 10:00 ч.

доц. д-р Т. Стойкова 28-30 май 2019 г.

каб. 314 В

от 11:00 ч.