Събитие по предприемачество с представители на Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

На 14 и 15 юни 2018 г. в Русе се организира сесия на HEInnovate с представители на Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Министерството на образованието и науката. Темата на семинара беше: „Подкрепа за институционална промяна във висшето образование“. Покана за участие в събитието получи проф. д-р Евгени Станимиров – зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация“ в ИУ - Варна. Проф. Станимиров се включи в две паралелни сесии: „Подготовка и поддържане на предприемачеството“ и „Обучение по предприемачество“. Бяха дискутирани добри практики и постигнати резултати от университети и нестопански организации, като участниците в събитието бяха информирани за постиженията на ИУ - Варна в областта на предприемаческите практики. В отделните сесии на събитието взеха участие специалисти от Ирландия, Норвегия, Холандия, Хърватска, България, Полша, Турция, Унгария, Великобритания, Германия и др.