Пътуващ семинар 2018 г.

Пътуващ семинар 2018 г.

В навечерието на новонастъпващата пролет, катедра „Икономика и управление на строителството“ провежда своя традиционен, пътуващ семинар, под ръководството и организацията на доц. д-р Петко Монев и гл. ас. д-р Тодор Райчев. В продължение на три дни, студентите от специалностите „Икономика на строителството“, „Икономика на недвижимата собственост“ и „Бизнес икономика“ имат възможността да посетят няколко природни забележителности и паметници на културата, както и да се запознаят с индустриалните и иновативни зони на общините Стара Загора и Бургас, в това число и проблемите по тяхното благоустрояване. Събитието се състоя на 18, 19 и 20 април, предоставяйки на студентите възможността да отправят въпроси, съобразно тематиката на дискусиите, също така да се запознаят с основните въпроси от естеството на местното управление, териториалното устройство, организацията на труда и финансовите препятствия пред общините.

Отзив  Прочетете цялата информация за проведения Пътуващ семинар, 2018 г.