Ликвидационна сесия за 4 к. и дипломиращи се магистри

ликвидационна сесия

доц. Руслана Димитрова от 4 до 7 юни  каб. 441 от 8,00 ч.