Ликвидационна сесия 4 курс бакалаври и 5 курс магистри

ЛИКВИДАЦИОННА  ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Катедра 'Индустриален бизнес'

Преподавател

Дата

Зала

Час

х.доц.д-р Благо  Благоев

04-06-2018

305

11.00

13:00

х.доц.д-р Благо  Благоев

05-06-2018

305

11.00

13:00

х.доц.д-р Благо  Благоев

06-06-2018

305

11.00

13:00

х.доц.д-р Благо  Благоев

07-06-2018

305

11.00

13:00

доц.д-р Иван  Петров

04-06-2018

527

11:00

13:00

доц.д-р Иван  Петров

05-06-2018

527

11:00

13:00

доц.д-р Иван  Петров

06-06-2018

527

11:00

13:00

доц.д-р Иван  Петров

07-06-2018

527

11:00

13:00

гл.ас.д-р Милчо  Близнаков

04-06-2018

527

11:00

13:00

гл.ас.д-р Милчо  Близнаков

05-06-2018

527

11:00

13:00

гл.ас.д-р Милчо  Близнаков

06-06-2018

527

11:00

13:00

гл.ас.д-р Милчо  Близнаков

07-06-2018

527

08:00

10:00

гл.ас.д-р Стоян  Хадживеличков

04-06-2018

527

11:00

13:00

гл.ас.д-р Стоян  Хадживеличков

05-06-2018

527

11:00

13:00

гл.ас.д-р Стоян  Хадживеличков

06-06-2018

527

11:00

13:00

гл.ас.д-р Стоян  Хадживеличков

07-06-2018

527

11:00

13:00

гл.ас.д-р Пламен  Павлов

04-06-2018

527

8:00

10:00

гл.ас.д-р Пламен  Павлов

05-06-2018

527

8:00

10:00

гл.ас.д-р Пламен  Павлов

06-06-2018

527

8:00

10:00

гл.ас.д-р Пламен  Павлов

07-06-2018

527

8:00

10:00

доц.д-р Силвия  Благоева

04-06-2018

305

11.00

13:00

доц.д-р Силвия  Благоева

05-06-2018

305

11.00

13:00

доц.д-р Силвия  Благоева

06-06-2018

305

11.00

13:00

доц.д-р Силвия  Благоева

07-06-2018

305

11.00

13:00

доц.д-р Илиан  Минков

04-06-2018

229г

11:00

13:00

доц.д-р Илиан  Минков

05-06-2018

229г

11:00

13:00

доц.д-р Илиан  Минков

06-06-2018

229г

11:00

13:00

доц.д-р Илиан  Минков

07-06-2018

229г

11:00

13:00

доц.д-р Йордан Хр. Иванов

04-06-2018

404

8:00

10:00

доц.д-р Йордан Хр. Иванов

05-06-2018

404

8:00

10:00

доц.д-р Йордан Хр. Иванов

06-06-2018

404

8:00

10:00

доц.д-р Йордан Хр. Иванов

07-06-2018

404

8:00

10:00

доц.д-р Петя  Данкова

04-06-2018

201

11:00

13:00

доц.д-р Петя  Данкова

05-06-2018

201

11:00

13:00

доц.д-р Петя  Данкова

06-06-2018

201

11:00

13:00

доц.д-р Петя  Данкова

07-06-2018

201

11:00

13:00

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

04-06-2018

305

11.00

13:00

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

05-06-2018

305

11.00

13:00

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

06-06-2018

305

11.00

13:00

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

07-06-2018

305

11.00

13:00

гл. ас. д-р Влади Куршумов

04-06-2018

107

13:00

15:00

гл. ас. д-р Влади Куршумов

05-06-2018

107

13:00

15:00

гл. ас. д-р Влади Куршумов

06-06-2018

107

13:00

15:00

гл. ас. д-р Влади Куршумов

07-06-2018

107

13:00

15:00

гл. ас. д-р Пламена Милушева

04-06-2018

305

11.00

13:00

гл. ас. д-р Пламена Милушева

05-06-2018

305

11.00

13:00

гл. ас. д-р Пламена Милушева

06-06-2018

305

11.00

13:00

гл. ас. д-р Пламена Милушева

07-06-2018

305

11.00

13:00

 

При нужда от допълнителна информация - 0882 164 783.

                                                                                                                От катедра "ИБ"