Ликвидационна изпитна сесия за 4 курс и магистри ЮНИ*2018

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА 4 КУРС ЮНИ*2018
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Катедра 'Славянски езици'
Преподавател Дата Зала Час Дисциплина
ст.пр. Миглена  Маринова 4.6.2018 1-225 Г 10:00 13:00 Български език
ст.пр. Миглена  Маринова 5.6.2018 1-225 Г 10:00 13:00 Български език
ст.пр. Миглена  Маринова 6.6.2018 1-225 Г 10:00 13:00 Български език
ст.пр. Миглена  Маринова 7.6.2018 1-225 Г 10:00 13:00 Български език
пр. Анелия  Герчева 4.6.2018 1-225 Г 10:00 13:00 Български език
пр. Анелия  Герчева 5.6.2018 1-225 Г 10:00 13:00 Български език
пр. Анелия  Герчева 6.6.2018 1-225 Г 10:00 13:00 Български език
пр. Анелия  Герчева 7.6.2018 1-225 Г 10:00 13:00 Български език