Конференция на катедра "Индустриален бизнес"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 
КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС”


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПОВОД 70 ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
НА ТЕМА:


 

ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - 
ИНОВАЦИИ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА

16 НОЕМВРИ 2018 Г. 
ВАРНА

За повече информация

http://industria.ue-varna.bg/