Важно за общежитие

Важно за общежитие

Уважаеми чуждестранни студенти, приети на основание ПМС 103 и ПМС 228 (от Украйна, Молдова, Македония, Сърбия, Косово, Албания)

Ако желаете да се настаните в студентските общежития през учебната 2019-2020 г., трябва да заявите това до 31.05.2019 г. при управителката на съответния блок, чрез подаване на заявление. 

Заявлението можете да изтеглите от тук.