Студентска научна конференция 2018, ден първи

Студенска научна конференция 2018

ПРОГРАМА

Час Конферентно събитие Зала
15 май 2018 г.
09:00 Откриване на конференцията 1
09:10 – 10:10 Пленарни доклади
10:10 – 11:30 Първо заседание: Доклади и дискусии
11:30 – 12:00 Почивка
12:00 – 13:30 Второ заседание: Доклади и дискусии
13:30 Закриване на конференцията
16 май 2018 г.
10:00 Награждаване на отличените студенти  в Прегледа на студентската научна дейност 1

Първо заседание
Председател – гл. ас. д-р Иван Апостолов
Секретар – Антонио Хаджиколев
Доклади:

Автор Наименование на доклада
1. Ванеса Симеонова Мирчева "Дигитализацията и банкирането в реално време"
2. Елена Манолова Атанасова,
Сияна Димитрова Димитрова
"Бъдещето на директните продажби в условията на омниканална търговия"
3. Димо Вълков Загорчев "Изследване степента на подпомагане в аграрния сектор"
4. Мария Ильинична Кихайогло "Състояние и развитие на въздушния транспорт в Република България и Република Молдова"
5. Гергана Иванова Ганева “Комуникационна стратегия на "Брамак Покривни Системи" ЕООД"”
6. Женета Денкова Рачева "Счетоводни и данъчни аспекти на търговските сделки със стоки (по примера на "Карпет енд море" ЕООД - гр. Силистра)"
7. Адриан Атанасов Калчев "Особености при отчитане на селско-стопанската продукция и субсидиите в растениевъдството (по примера на ЕТ "Янакиев - Митко Янакиев" - гр. Ямбол)"
8. Катрин Светославова Петрова "Подобряване условията на труд с европейски средства (на приемра на "САВ-Разград" ООД)"
9. Александра Пламенова Колева "Състояние и тенденции на иновациите в медицината в България"

Второ заседание
Председател – гл. ас. д-р Йордан Петков
Секретар – Антонио Хаджиколев
Доклади:

Автор

Наименование на доклада

1. Теодора Георгиева Христова "Изследване на пазара на жилищни имоти в гр. Варна"
2. Пламена Иванова Сутева,
Надежда Димитрова Монева
"Проект за разработване на нов продукт"
3. Кристин Хари Ованезова,
Мартин Николаев Николов
"Проект за създаване на хотелиерски продукт в гр. Елена"
4. Слави Димитров Димитров,
Ивайло Димитров Димитров
"Lander - превърни земеделието в детска игра"
5. Стефани Пламенова Добрева,
Йоана Пламенова Добрева
"Влияние на европейските фондове върху българската икономика"
6. Михаил Емилов Димитров "Върховенството на закона - двигател на просперитета"
7. Ева Стоянова Ангелова "Хисаря - успешна туристическа дестинация"
8. Габриела Димитрова Колева "Моделът на растеж на Солоу - оценка на Общата факторна производителност в България"
9. Таня Венциславова Андреева,
Николай Алексиев Павлов,
Самуил Петрунов Рачев
"Иновации БГ през периода 2015 – 2017 г."

   * Регламент за представяне на докладите – до 7 минути