Среща на студенти с представители на "ЕРА България" АД

Среща на студенти с представители на "ЕРА България" АД

На 23.04.2018 г. в рамките на лекционните часове по дисциплината „Управление на недвижимата собственост” за студентите от 3 курс, специалност „Недвижими имоти и инвестиции”, се проведе среща с представители на ЕРА България АД – Галина Стоянова, мениджър бизнес развитие, и Кристияна Койчева, координатор.

На срещата взеха участие студенти от втори, трети и четвърти курс, специалности: „Недвижими имоти и инвестиции”, „Икономика на недвижимата собственост” и „Строителен бизнес и предприемачество”.

Срещата беше тематично свързана с изучавания материал по дисциплината „Управление на недвижимата собственост”. След кратко представяне на дейността на компанията в национален и световен мащаб, бяха обсъдени въпроси, касаещи предимствата на франчайзинга в областта на бизнеса с недвижими имоти, предимствата и недостатъците на професията на консултанта, етапи на сделката и функциите на консултанта на всеки един от тях. Особено внимание беше обърнато на значението на ексклузивните договори и маркетинговия план като елементи от „веригата на приходите”, водеща до сключването на успешна сделка. Представени бяха данни за състоянието на пазара и тенденциите за неговото развитие.

Организатори на срещата бяха ас. д-р Ваня Антонова (представител на катедра ИУС, ИУ – Варна) и Галина Стоянова (представител на ЕРА България АД).