Варненска търговска гимназия гостува на Икономически университет-Варна

На 3 май 2018 г. от 11. 00 часа в зала 116 ще се проведе съвместна инициатива на катедра  „ Счетоводна отчетност“ при Икономически университет-Варна и Варненска търговска гимназия „ Г. Ст. Раковски“ под надслов „ Счетоводството- симфония от цифри“

В мероприятието ще участват 5 отбора от Гимназията. Те ще се състезават за бързина и прецизност при решаването на счетоводни задачи,тестове и казуси.

Компетентно жури, излъчено от катедра „ Счетоводна отчетност“ ще присъди три призови места.