Студенти от ИУ – Варна посетиха варненския Апелативен съд и Апелативната прокуратура

„Открито за съдебната власт“ бе надсловът на Деня на открити врати, организиран съвместно от Апелативен съд – Варна и Апелативна прокуратура – Варна. На 26 април 2018 г. в съдебната зала на Апелативен съд – Варна съдии и прокурори посрещнаха студенти от ИУ – Варна.

Младите хора са бъдещи служители в съдебната администрация на органите на съдебната власт, тъй като изучават такава специалност в университета. За мястото и ролята на съда и прокуратурата, за отговорността и за честта да служиш на закона в името на доброто и справедливото, студентите разговаряха със съдия Росица Тончева от Апелативен съд – Варна, с прокурорите от Апелативна прокуратура Стефка Якимова и Слави Андонов. Нямаше теми табу, както и въпроси без отговори.

На финала на Деня на открити врати младите хора разговаряха и с председателя на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян. Денят на открити врати за двете апелативни институции бе посветен както на празника на българската Конституция, който честваме през м.април, така и на 20-годишнината от създаването на Апелативен съд – Варна и Апелативна прокуратура – Варна.