Семинар "Откриване на знания и оценка на научните изследвания със Scopus, ScienceDirect и Mendeley"

На 19 април 2018 г. от 14.00 часа в зала 220 се проведе семинар на тема: Откриване на знания и оценка на научните изследвания със Scopus, ScienceDirect и Mendeley

Семинарът води г-жа Тошка Борисова - представител на Elsevier за България. Присъстваха преподаватели, докторанти и специалисти от библиотеката.

В семинара бяха представени:

Scopus - най-голямата наукометрична база данни от научна литература с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализация на изследванията.

и за новите функции в Scopus:

  • Страница за разширено търсене
  • CiteScore: Преизчисляване и нова  функционалност
  • ORCID търсене на документи
  • Методи за измерване на метрика на ниво на статия с PlumX алтметриката
  • Обновени страници с цитати и др.

ScienceDirect - пълнотекстова база данни на изд. Elsevier, която предлага колекция от 2500 пълнотекстови списания онлайн. В момента над 250 000 статии в ScienceDirect са на свободен достъп.

Новото:

  • Ново разширено търсене
  • Нова услуга за персонализирани препоръки
  • Изчерпателни наукометрични показатели на ниво статия с PlumX Metrics
  • Нови тематични страници в ScienceDirect, съдържащи дефиниции от качествени справочници и книги на  Elsevier

Mendeley - безплатен софтуер за библиографски мениджмънт,  депозиториум на научна литература и научна социална мрежа.