KPMG гостува в Икономически университет – Варна

KPMG гостува на Икономически университет – Варна на 18 април 2018 г. Темата на лекцията с представители на организацията беше "Dynamic Audit и какви възможности ви дава одиторската професия". Приветствени думи към организацията-работодател и към всички студенти, и гости в залата отправиха Гергана Стоева - ръководител сектор "Алумни и кариери", и доц. д-р Слави Генов - ръководител катедра "Счетоводна отчетност" и декан на Финансово-счетоводния факултет. Срещата се организира благодарение на Кариерния център в ИУ – Варна и със съдействието на ас. д-р Цветомир Манолов, и ас. Атанас Атанасов –  преподаватели от катедра "Счетоводна отчетност".

От страна на KPMG първи се представи Петър Стоев – мениджър одит. Той запозна аудиторията с одита и професията "одитор". Петър Стоев се присъединява към екипа на KPMG като младши одит асистент през 2011 г. През 2017 г. вече заема длъжността мениджър и работи с водещи компании, опериращи в областите транспорт и логистика, промишленост, недвижими имоти и електронни медии. Той е един от мениджърите, отговорни за провеждането на обучения в отдел „Одит“. В тази роля следи за това как уменията на служителите да отговарят на нуждите на бързо развиващата се бизнес среда и на професията. Беше направена презентация за дейността на KPMG в областта на одита и за използваните от тях технологии.

Йордан Камджилов – мениджър одит, говори за промяната на професията и обясни какво е влиянието на технологиите върху одита. Той показа какви технологични решения (софтуери) се използват в KPMG. Йордан Камджилов започва професионалната си кариера в KPMG през 2011 г. като младши одит асистент, а понастоящем е един от мениджърите в отдел „Одит“. Работата му е фокусирана върху дружества с различна големина и опериращи предимно в промишления, автомобилния, енергийния и потребителския сектори. Той е поел водеща роля във внедряването на новата глобална одит платформа KPMG Clara, която е водеща инициатива в реализацията на KPMG Dynamic Audit.

Пред аудиторията се представи и Станислава Бъзовска – асистент мениджър одит, която се присъединява към отдел „Одит“ на KPMG през 2015 г. и днес е отговорен мениджър за одит ангажименти с водещи компании, опериращи в областите енергетика, тежка промишленост, горива и услуги. Тя постави началото на дискусията в лекцията с основни въпроси като: "Как ще изглежда одитът на бъдещето?" и "Ще се изгуби ли човешкият фактор в одита?". Тя насочи аудиторията към етапите на кариерно развитие в KPMG, което след това предизвика и още повече въпроси за начините на подбор в компанията, за офисите им във Варна и София. Сентенцията, с която тя заключи презентацията си, беше: "Одитът е разбиране за бизнеса". ИУ – Варна и KPMG си пожелаха да продължат съвместните си инициативи, за да може обучението да върви в синхрон с практиката.