Беседа "По стъпките на юриспруденцията в някогашна Варна"

Беседата, проведена на 17.04.2018 г. под надслов „По стъпките на юриспруденцията в някогашна Варна”, бе част от инициативите в рамите на Седмицата на правото в Икономическия университет – Варна. Тя успя да привлече студенти и преподаватели, които обиколиха любопитни обекти, разположени в старата част на града и свързани с живота на видни юристи, с правораздаването и дейността на институциите.

Тематично лекторът Християн Облаков обърна внимание на малко познати сгради и пространства, свързани с историята на бележити варненски прависти, юридически казуси от миналото и др. Беше отделено внимание на професионалния път на юристите Венедикт Попов, Коста Ранков, работили не само като адвокати, но и като съдии. Венедикт Попов заема и поста председател на Апелативен съд в гр. Русе между 1887 и 1894 г. Коста Ранков оставя следа и като виден общественик, заемал е поста и кмет на Варна.

Обърна се внимание и на сградата на православния храм „Св. Николай Чудотворец”, построен със средства от завещанието на варненския търговец Параскева Николау, а също така бяха показани и обекти, свързани с търговската дейност от някогашна Варна. Част от търговските дружества са изпадали и в състояние на несъстоятелност, която като правна конструкция се е различавала от съвременния си аналог – детайл, който също беше уточнен.

Опознавателната разходка продължи до сградата на днешните Окръжен и Апелативен съд, като се посочи и мястото на провеждане на съдопроизводството в миналото, а председателят на Апелативния съд във Варна днес Ванухи Аракелян се включи в беседата с любопитна информация за съвременната структура на съда, броя на работещите съдии, както и все още неосъществената идея за построяване на съдебна палата във Варна. Съдия Аракелян сподели и личен опит за отговорността и висотата на съдийската професия в регулирането на обществените отношения и подържането на правовия ред.