Фотографски конкурс на тема "Правото и справедливостта" организират Апелативен съд – Варна и Икономически университет – Варна

Фотографски конкурс на тема "Правото и справедливостта" организират Апелативен съд – Варна и Икономически университет – Варна

Конкурсът се организира във връзка с 20-годишнината от възстановяването на Апелативен съд – Варна и има ца цел да предостави възможност на студенти, докторанти и преподаватели да изразят със средствата на фотографското изкуство отношението и представите си за право и справедливост.

Условия за участие и изисквания:

 • В конкурса могат да участват любители и професионални фотографи студенти, докторанти и преподаватели, без ограничение във възрастта.
 • Снимките трябва да бъдат изпратени до 21 май 2018 година на e-mail: press@appealcourt-varna.org Участникът е длъжен да впише своите имена, имейл адрес и телефон за контакт.
 • Всеки участник може да се включи в конкурса с не повече от две авторски фотографии.
 • Снимките могат да бъдат както черно-бели, така и цветни, без ограничение на използваните технологии на заснемане.
 • За целите на конкурса фотографиите ще се качват на фейсбук страницата на Апелативен съд – Варна – Съдебна палата Варна.
 • Фотографиите следва да бъдат в JPG формат, размерът на файловете трябва да бъде не по-малък от 2048 px по дългата страна.
 • За участие в конкурса се допускат фотографии, които са авторски и не са обект на чужди авторски права.
 • Участниците отстъпват на Апелативен съд – Варна и на Икономически университет - Варна без възнаграждение и без ограничение правото на използване на фотографите си, които в резултат на участието си в конкурса ще бъдат подбрани за участие във фотографска изложба. Изложбата ще се проведe през м.юни 2018 година по повод честването на 20 годишнината от възстановяването на Апелативен съд – Варна.
 • Авторите на премираните за участие в изложбата фотографии се съгласяват снимките им да бъдат използвани за безвъзмездно излагане в сградата на Съдебната палата, за организиране на изложбата, включително и за публикации в медиите, отразяващи резултатите от конкурса или самата изложба.

Срокове:

 • Снимките се публикуват на фейсбук страницата на Апелативен съд - Варна 24 часа след получаването им и след одобрение на администратор.
 • Администраторът има право да преценява дали качената снимка отговаря на темата и на изискванията.
 • Крайният срок за изпращане на фотографиите е 21 май 2018 година на e-mail: press@appealcourt-varna.org

Оценяване и награди:

 • Оценяването на фотографиите, участващи в конкурса, ще се осъществи от публично гласуване във фейсбук страницата на Апелативен съд – Варна – Съдебна палата Варна и с компетентното мнение на професионални фотографи, отразявали събития и теми от съдебния ресор.
 • 20-те снимки, събрали най-много гласове (лайкове) измежду всички фотографии и получили оценката на професионалистите, ще бъдат изложени във фотографската изложба през м. юни 2018 година, посветена на 20-годишнината от възстановяването на Апелативен съд – Варна.