Резултати от конкурса за есе "Съвременна Европа и човешките права"

Резултати от конкурса за есе "Съвременна Европа и човешките права"

В началото на месец март 2018 г. бяха обявени събития, организирани от катедра „Правни науки“, Университетската библиотека и Европейският документационен център към библиотеката на Икономически университет - Варна, с подкрепата на г-н Емил Радев – евродепутат и "Посланик на библиотеките" в Европейския парламент.

За 16 април Ден на конституцията и юриста
Конкурс за есе на тема „Съвременна Европа и човешките права”

  • Право на участие в конкурса имаха студенти в Икономически университет – Варна.
  • Крайният срок за изпращане на есетата изтече.

Резултати от конкурса за есе:

1 място - Божидар Панайотов Панайотов – пълен текст на есето есе
2 място - Петя Емилова Страшимирова


За 11 май Ден на библиотекаря
Кампания „Доброволци в библиотеката“

  • Право на участие имат студенти в Икономически университет - Варна.
  • Период за участие на доброволците – 1 март – 30 април 2018 г.


НАГРАДИ:

Първо място за есе - специална награда, осигурена от евродепутат Емил Радев - посещение в Европейския парламент в Брюксел.

Първо място за най-активен доброволец - специална награда, осигурена от евродепутат Емил Радев - посещение в Европейския парламент в Брюксел.

Официалното обявяване на резултатите от двете събития и връчване на наградите ще се състои на 11 май 2018 г. от 14.00 часа в читалнята на библиотеката.

библиотека