Среща-дискусия на студенти със съдия от Окръжен съд в ИУ – Варна

Среща-дискусия на студенти със съдия Диана Стоянова от Окръжен съд - Варна се проведе на 13.04.2018 г. в ИУ – Варна.  Събитието бе организирано в рамките на проекта „Младите и правосъдието“ в изпълнение на договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и варненския Окръжен съд. Образователният проект, насочен към установяване на връзка между теория и практика по актуални правни образователни въпроси, се ползва с интереса на студентите и успешно продължава втора академична година.

На дискусията присъстваха студенти от първи курс, специалност „Маркетинг“ и „Икономика и търговия“, и преподавателите по дисциплината „Основи на правото“ – гл. ас. д-р Дарина Димитрова и х. ас. Лиляна Филипова-Кайкамджозова. Темата беше „Договорната отговорност – специфики и практически аспекти“. Бяха дискутирани въпроси относно воденето на преговори, сключването на договорите и спецификите на отделните видове – наем, заем, продажба, изработка, поръчка, трудов, предварителен, граждански, включени в учебната програма по дисциплината „Основи на правото“. Разгледани бяха практическите аспекти на договорната отговорност, отговорността за вреди от неизпълнен договор, разваляне на договори поради неизпълнение. Така в тясна връзка с изучаваната от тях материя студентите намериха отговор на конкретни въпроси и приложението на правните институти в практиката на съдебната институция.