Стани част от "Заедно в час"

Стани част от "Заедно в час"

Стани част от "Заедно в час" до 10 април

Програмата за професионално и лидерско развитие приема кандидатури за следващия си випуск участници

Ако завършвате висшето си образование и търсите най-добрата следващата стъпка за професионалното си развитие...

Ако искате да развиете важни професионални и лидерски качества, да споделите опита си с ученици и да им помогнете да открият своите пътища в живота…

… то тогава “Заедно в час” може да е правилното място за вас

“Заедно в час” работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Организацията помага за това нови хора – успешни професионалисти и завършващи студенти, да влязат в системата на българското образование и да работят дългосрочно за положителна промяна и намаляване на образователното неравенство в страната. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие участниците по програмата на “Заедно в час” преподават в училища в регионите Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. Организацията работи с учебни заведения, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа, за да подобрят академичните си знания и да развият важни за живота умения.

До 10 април е отворено кандидатстването за новия випуск участници по програмата на “Заедно в час”. Одобрените кандидати ще започнат работа в училище през септември 2018 г., а преди това ще преминат интензивна лятна подготовка от юли 2018 г.

За да кандидатствате е нужно да имате придобита поне бакалавърска степен преди септември 2018 и не се изисква предварително притежаване на учителска правоспособност.

Можете да попълните вашия формуляр за кандидатстване до 10 април 2018 г. на apply.zaednovchas.bg