Държавен изпит - 13 септември 2019 г.,

Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

Регистрацията Ви позволява да следите ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната Ви реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Тези от вас, които вече имат регистрация като студенти, трябва да се регистрират и като завършили.

Документите за ОКС "БАКАЛАВЪР" се приемат в к-ра „Стокознание” - кабинет 314 Б от  29 и 30 август  2019 г. /включително/. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от сектор "Студенти" към Стопански факултет на същите дати.

За дипломантите от ОКС "МАГИСТЪР" посочените по-горе документи се подават в к-ра „Стокознание” - кабинет 314 Б от 29 и 30 август  2019 г. /включително/. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от „Център за магистърско обучение“ (каб. 114) от 29 и 30 август  2019 г /включително/ по график утвърден от „Център за магистърско обучение“.

График 

Указания, срокове и документи

Указания ОКС "бакалавър"

Указания ОКС "магистър"