Представяне на магистърските специалности, администрирани от катедра "Икономика и управление на строителството" - 16.04.2018 г.

Представяне на магистърските специалности, администрирани от катедра "Икономика и управление на строителството" - 16.04.2018 г.

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

На 16 април 2018 г. от 13:30 ч. в зала 2-315 ще бъдат представени магистърските специалности и възможностите за реализация на студентите, придобили ОКС "магистър" в специалностите,
администрирани от катедра "Икономика и управление на строителството":

  • "Строително предприемачество";  
  • "Недвижими имоти и инвестиции";
  • "Бизнес икономика";
  • "Управление на проекти".