Обсъждане на бюджета на Община Варна за 2019 г.

       

Научноизследователски институт при ИУ-Варна
организира за трета поредна година

СРЕЩА-РАЗГОВОР

с г-н Станислав Иванов

Председател на ПК "Бюджет и финанси" при Община Варна

"Бюджетът на Община Варна 2019 - местната власт в услуга на гражданите"

28 март 2019 г. (четвъртък), 10:00 часа, зала 1

Поканата е отправена към академичния състав на ИУ-Варна, студенти,
докторанти, граждани на гр. Варна и всички заинтересовани лица.


Бюджетът на Община Варна