Дни на магистърско обучение в ИУ-Варна от 10.04 - 27.04.2018 г.

Дни на магистърско обучение в ИУ-Варна от 10.04 - 27.04.2018 г.

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

обявява

ДНИ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

в периода 10.04 - 27.04.2018 г.

  • Презентация на условията за кандидатстване и прием на студенти в ОКС "магистър" за учебната 2018/2019 г.
  • Представяне на магистърските специалности и формите на обучение, предлагани от отделните катедри в Икономически университет - Варна.
  • Представяне на възможностите за реализация на студентите, придобили ОКС "магистър".

График за провеждане на Дни на магистърско обучение

Водеща катедра

Магистърска специалност

Дата

Начален час

Зала

Информатика Информационен мениджмънт в бизнеса 10.04 10.15 127 в
Мобилни и уеб технологии
Computer Science (на английски език)
11.04 13.30 220
Маркетинг Управление на продажбите и мърчандайзинг
Реклама и медийни комуникации
Маркетинг и бранд мениджмънт
Корпоративен маркетинг
Комуникации и бизнес развитие
International Business and Management (на английски език)
10.04
19.04
16.15
16.15
511
301
Икономика и организация на туризма Международен туристически бизнес 10.04 16.15 127 г
Счетоводна отчетност Счетоводство и контрол 11.04 13.00 446
Стокознание Качество и експертиза на стоките 13.04 13.30 2-126
Икономика и управление на строителството Строително предприемачество
Недвижими имоти и инвестиции
Бизнес икономика
Управление на проекти
16.04 13.30 2-315
Аграрна икономика Аграрен бизнес Бизнес консултиране 17.04 10.15 223
Финанси Публични финанси
Банков мениджмънт
Корпоративни финанси
Финанси и иновации
11.04
12.04
12.15
12.15
323
301
Международни икономически отношения Международен бизнес
Конкурентно и бизнес разузнаване
18.04 13.30 301
Обща икономическа теория International Business and Economics (на английски език) 20.04 11.00 116
Индустриален бизнес Корпоративен бизнес и управление
Логистичен мениджмънт
24.04 10.15 127 г
Икономика и управление на търговията Глобален търговски бизнес 24.04 16.15 448
Управление и администрация Мениджмънт на организациите
Мениджмънт на човешките ресурси
Публичен мениджмънт и административна власт
26.04 13.30 316

Допълнителна информация относно приема в ОКС "магистър":
Икономически университет – Варна
Център
за магистърско обучение
бул. “Княз Борис I” 77, ет. I, ст. 114
тел.: 052/ 830 806; 0885/637 600
e-mail: cmo@ue-varna.bg