Преглед на студентската научна дейност 2018 г. - защита на спецсеминари и курсови проекти

Преглед на студентската научна дейност 2018 г. - защита на спецсеминари и курсови проекти

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Защитата на спецсеминарите и курсовите проекти  (Прегледът на студентската научна дейност  2018 г.)

ще се проведе по следния график: