Студенти от ИУ – Варна ще се включат в "Дни на отворени врати" в Районния съд и Районната прокуратура

Студенти от ИУ – Варна ще се включат в "Дни на отворени врати" в Районния съд и Районната прокуратура

По традиция през месец април, когато се отбелязват Денят на българската конституция и професионалния празник на юристи и съдебни служители, отделните органи на съдебната власт провеждат инициативата „Дни на отворените врати“. Така ще бъде и през настоящата 2018 година. В няколко поредни дни от празничната седмица съдебната палата на площад „Тракия“, където се намират Районна прокуратура – Варна, и Районен съд –Варна, ще отвори врати за срещи с млади хора – ученици и студенти от различни училища и университети в града. На 16 април /понеделник/, в часовия интервал 10 – 12.00 ч., както и на 19 април /четвъртък/, в часовия интервал 10 – 11.00 ч. студентски групи от различни специалности на Икономическия университет ще имат възможност да направят  информационен тур в съдебната палата, да се запознаят с достъпа до правосъдие, с функциите и спецификата в работата на отделните служби и звена. В една от съдебните зали при посещенията в ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ за студентите-икономисти ще се организира среща-разговор с действащи  магистрати – съдии и прокурори, където ще могат да се дискутират актуални теми на правна проблематика и възможностите за защита на права чрез съдебните институции.