За настанените в общежитие

Уважаеми студенти, 

Всички плащания за наем и сметки, за настоящи и минали периоди от 02.04.2018г да се превеждат по новата банкова сметка на Общежития и столове :

ДСК - ЕАД  

IBAN:BG04STSA93003144110100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Общежития и столове – ИУ-Варна

Всички плащания до 30.03.2018г ще се извършват по старата сметка.