ИУ - Варна има нова обслужваща банка

ИУ - Варна има нова обслужваща банка

От 2 април 2018 г. обслужващата банка
на Икономически университет - Варна е ДСК ЕАД.
Всички разплащания ще се осъществяват по следните
банкови сметки в лева и евро:

Разплащателна в лева

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Разплащателна в евро

ДСК ЕАД
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Общежития и столове разплащателна в лева

ДСК ЕАД
IBAN: BG04STSA93003144110100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Колеж по туризъм разплащателна в лева

ДСК ЕАД
IBAN: BG02STSA93003144101600
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна