Посещение на студенти в община Каварна - 12.03.2018 г.

Посещение на студенти в община Каварна - 12.03.2018 г.

На 12 март 2018 г. студенти от специалност „Строителен бизнес и предприемачество” и специалност „Недвижими имоти и инвестиции”, III курс, изучаващи дисциплините Комунално стопанство и благоустройство и Урбанистка, посетиха община Каварна.

Срещата бе открита от кмета на община Каварна, г-жа Нина Ставрева, която запозна студентите с приоритетите и възможностите за развитие на общината. В срещата взе активно участие и главният архитект на общината, г-н Камен Жейнов. Дискутирани бяха въпроси, свързани с обновяването на градската среда, централната градска част, както и проблемите, които възпрепятстват приемането на общия устройствен план на общината.

По време на срещата студентите проявиха интерес към туристическия отрасъл и богатата културна програма на града.

Община Каварна представи на студентите и Исторически музей-Каварна, експозиция „Добруджа и морето“ и Етнографската къща.

Срещата получи широк отзвук в местните електронни медии:

https://dariknews.bg/regioni/dobrich/studenti-obsydiha-s-kmeta-na-kavarna-obnoviavaneto-na-gradskata-sreda-2084426

http://www.kavarna.bg/novini-aktualno-sybitiya/novini/kmetyt-na-kavarna-razgovarya-sys-studenti-za-obnovyavaneto-na-gradskata-sreda/

http://dobrudjabg.com/novina/kmetyt-na-kavarna-razgovarq-sys-studenti-za-obnovqvaneto-na-gradskata-sreda/40178

https://www.dobrichonline.com/novini/44401/kmett-na-kavarna-razgovarya-ss-studenti-za-obnovyavaneto-na-gradskata-sreda


Организатори на мероприятието:
гл. ас. д-р Анна Господинова
гл. ас. д-р Севдалина Христова