Национално състезание "Градове на бъдещето" - 2018 г.

Национално състезание "Градове на бъдещето" - 2018 г.

Национално състезание „Градове на бъдещето“

Пренаселеността на големите градове, замърсяването на околната среда, недостигът на ресурси, натовареният трафик - това са само част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Възможно ли е съществуването на „умни“ градове, в които тези проблеми остават в миналото?

За да отговорим на тези предизвикателства Катедра „Икономика и управление на строителството“ към Икономически университет - Варна организира Национално състезание „Градове на бъдещето“, насочено към ученици от гимназиален етап на обучение от всички училища в страната.

Участниците в състезанието могат да разработват проекти в някои от следните направления:

  1. Устойчиво (зелено) строителство;
  2. Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
  3. Саниране и реновиране на сгради;
  4. Интегриран (устойчив) градски транспорт;
  5. Екологични аспекти на градската среда.

Състезанието е разделено в два кръга:

I Кръг - изпращане на разработките по електронен път на e-mail gradove_2018@abv.bg  – срок – 23.04.2018 г.

II Кръг - презентация на одобрените проекти в Икономически университет – Варна – 28.04.2018 г.

Повече за състезанието и условията за участие може да намерите в официалния регламент.

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с гл. ас. д-р Катя Антонова: тел.: 0882164591.

Успех на всички младежи!