Дати през м. март и април 2018 г. за явяване на неположени изпити от предходни учебни години

Дати за явяване на неположени изпити от предходни учебни години 
м. март и април 2018 г.
Департамент “Езиково обучение”
Катедра “Славянски езици”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБИНЕТ МАРТ АПРИЛ
ДАТА ЧАС ДАТА ЧАС
1 Доц. д-р Вл. Досев  225а 26.03. понеделник 8- 10.00 16.04. понеделник 8- 10.00
2 Ст.пр.М. Маринова  225г 26.03. понеделник 13- 15.00 16.04. понеделник 13- 15.00
3 Ст.пр. Св. Тодорова 508 26.03. понеделник 14- 16.00 16.04. понеделник 14- 16.00
4 Ст. пр. М. Попова 508 28.03. сряда 10- 12.00 18.04. сряда 10- 12.00
5 Ст. пр. Ел. Пенчева 508 27.03. вторник 13- 15.00 17.04. вторник 13- 15.00
6 Пр. А. Герчева 225г 28.03. сряда 15- 17.00 18.04. сряда 15- 17.00
7  Хон.ст.пр. М. Тодорова 225г 27.03. вторник 10- 12.00 10.04. вторник 10- 12.00