Участие в семинар на тема „Пешеходната среда в централните градски части“, организиран от Студентска лаборатория „Варна – град за хората“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ под патронажа на проф. арх. Ян Геел.

На 27.02.2018 г. преподаватели, докторанти и студенти от специалностите „Строителен бизнес и предприемачество“ – 3 курс и „Недвижими имоти и инвестиции” – 3 курс, участваха в семинар на тема „Пешеходната среда в централните градски части“ организиран от Студентска лаборатория „Варна – град за хората“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ под патронажа на проф. арх. Ян Геел – датски архитект и урбанист, удостоен с почетно звание „доктор хонорис кауза“ на Варненски свободен университет.

На семинара бяха представени добри чуждестранни практики, възможности за оптимизиране на пешеходните градски пространства и необходимостта от анализ на градските пространства. Представени бяха конкретни проектни решения за естетизация на градската среда съобразени  с потребностите на хората,  в т.ч. необходимост от защита, комфорт и забавления.

Семинарът завърши с дискусия.

По желание се връчиха сертификати за участие на присъстващите.

Посещението беше организирано във връзка с учебния процес по дисциплините „Урбанистка” и „Комунално стопанство и благоустройство”.

Организатори на мероприятието: гл. ас. д-р Анна Господинова и и гл. ас. д-р Севдалина Христова