Дати за неположени изпити от учебната 2016/2017 г.

Преподавател Дата Ден Час Зала/кабинет
Проф.д-р Маргарита Бъчварова

27.03.2018г.

17.04.2018г.

вторник

вторник

11:00

11:00 

227

227

Доц.д-р Андрияна Андреева

30.03.2018г.

20.04.2018г.

петък

петък

08:00

Тестови център -зала 55

Тестови център -зала 55

Доц.д-р Галина Йолова

30.03.2018г.

20.04.2018г.

петък

петък

08:00 Тестови център -зала 55
Тестови център -зала 55
Гл.ас.д-р Диана Димитрова

30.03.2018г.

20.04.2018г.

петък

петък

08:00
Тестови център -зала 55
Тестови център -зала 55