Преподаватели от катедра "Счетоводна отчетност" участваха в уъркшоп в Румъния

Преподавателите от катедра "Счетоводна отчетност" в Икономически университет – Варна доц. д-р Анита Атанасова и гл.ас. д-р Драган Георгиев по покана на ACCA Romania участваха в уъркшоп ACCA Тrain the Academics, проведен на 5 – 6 март 2018 г. в Букурещ, Румъния

На семинара бяха дискутирани следните теми:
1. Нов модул в програмата на ACCA - Стратегически бизнес лидер;
2. Изследването ACCA Professional Insights и как то да се прилага в университетите;
3. Насоки при оценяване на ACCA изпити;
4. Особености при съставяне на ACCA изпитни варианти ;
5. Обзор на изпита по дисциплината „Данъчно облагане“.
Лектори бяха Cristina Gutu – член на ACCA, KPMG академия и Madalina Ion –  член на ACCA и преподавател.