Дати за неположени изпити от учебната 2016/2017 г.

Преподавател дата ден час зала/кабинет
Проф.д.и.н. Ивона Якимова

21.03.2018г.

11.04.2018г.

сряда

сряда

11:00

11:00

111

111

Проф.д-р Зоя Младенова

19.03.2018г.

16.04.2018г.

понеделник

понеделник

10:00

10:00

228

228

Доц.д-р Христо Мавров

29.03.2018г.

19.04.2018г.

четвъртък

четвъртък

14:00

14:00

211

211

Доц.д-р Ваньо Гаргов

20.03.2018г.

10.04.2018г.

вторник

вторник

13:30

13:30

Тестови център зала 58

Тестови център зала 58

Доц.д-р Калоян Колев

26.03.2018г.

16.04.2018г.

понеделник

понеделник

16:00

16:00

Тестови център зала 55

Тестови център зала 55

Доц.д-р Калин Господиноов

19.03.2018г.

02.04.2018г.

понеделник

понеделник

10:15

10:15

Н-205

Н-205

Гл.ас.д-р Татяна Иванова

20.03.2018г.

17.04.2018г.

вторник

вторник

14:00

14:00

521

521

Гл.ас.д-р Вениамин Тодоров

21.03.2018г.

04.04.2018г.

сряда

сряда

16:15

16:15

223

223

Гл.ас.д-р Александър Тодоров

20.03.2018г.

17.04.2018г

вторник

вторник

12:00

12:00

Тестови център зала 56

Тестови център зала 56