Списък на назначените научни ръководители на дипломните работи на студентите от спец. "Логистика" ОКС"Бакалавър" и "Лог. мениджмънт" ОКС Магистър, ред. и дист. об.

Списък на назначените научни ръководители на дипломните работи

 на студентите от спец. "Логистика" ОКС"Бакалавър"

№ по ред

Фак. №

СИН

Име презиме фамилия

Тема

Научен ръководител

102903

3340

ЕКАТЕРИНА БОЙКОВА БАКОЕВА

Възможности за усъвършенстване на складовото стопанство на фирма НИК-Инвест ЕООД

гл. ас. д-р Пламена Милушева

102987

3356

ВАЛЯ ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА

Възможности за усъвършенстване на снабдяването на Почивна база към Министерски съвет - Слънчев бряг

гл. ас. д-р Пламена Милушева

103022

3364

СЕВДИЕ СЕЗГИНОВА ХЮСЕИНОВА

Възможности за усъвършенстване на ERP системата на фирма "Дискордиа"

доц.д-р Юлиан Василев

103253

3416

ДАРИНА ИЛИЕВА ЛЕФЕДЖИЕВА

Възможности за развитие на складовата дейност във фирма "Еко плод Варна"

гл. ас. д-р Пламена Милушева

104212

3630

ЛЮБОМИРА МИЛ­КОВА МИХАЙЛОВА

Възможности за развитие и подобряване на транспортната дейност на фирма "Русинови"ООД

хон.доц.д-р Благо Благоев

104276

3645

ДЕСИСЛАВА БОНЧЕВА ИЛИЕВА

Състояние и развитие на автомобилния транспорт в Република България

хон.доц.д-р Благо Благоев

104737

3753

АЛЕКСАНДРА ЯНКОВА ФИЛЕВА

Състояние и развитие на въздушния транспорт в България

доц.д-р Донка Желязкова

104918

3787

ХРИСТО МИТКОВ МИТЕВ

Анализ и възможности за развитие на железопътния транспорт в Република България

доц.д-р Силвия Благоева

105000

3823

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

Анализ на дейността на фирма "Бон Марин"ООД

доц.д-р Силвия Благоева

105653

3936

Димитър Насков Атанасов

Проблеми на сухопътния транспорт в Република България

доц.д-р Донка Желязкова

105723

3958

Мария Ильинична Кихайогло

Състояние и развитие на въздушния транспорт в Република България

доц.д-р Донка Желязкова

12.

104651

3732

Мария Марианова Тепавичарова

Приложение на стандартите за EDI в логистичната система на EVERGREEN MARINE LTD в частност на Би Ес Ей България ООД

доц.д-р Юлиан Василев

Списък на назначените научни ръководители на магистърски тези  на студентите

от спец. "Логистичен мениджмънт" ОКС"Магистър" - редовно и дистанционно обучение

№ по ред

Фак. №

Форма на обучение

Име презиме фамилия

Тема

Научен ръководител

110142

Ред.

Даниела Станчева Кушева

Възможности за усъвършенстване на управлението на складовото стопанство на ресторант "Ралица"

гл. ас. д-р Пламена Милушева

111723

Ред.

АЛЕКСАНДЪР СТЕЛИЯНОВ ДРУМЕВ

Възможности за усъвършенстване на логистичната система на ПЛАСТХИМ – Аксаково

доц.д-р Силвия Благоева

111742

Ред.

МЕРАЛ СЕЗГИН КАСЪМНАЛЪ

Проблеми в развитието на логистичните дейности в ТНК

хон.доц.д-р Благо Благоев

111902

Ред.

ГЮЛШЕН ИСМЕТОВА ШАБАНОВА

Усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с клиенти на фирма „ИНОКС ИНЖЕНЕРИНГ ПСП“ ЕООД – София

хон.доц.д-р Благо Благоев

113049

Ред.

СВЕТЛОЗАРА ИГОРОВА СУЛИМЕНКО

Възможности за развитие на морския транспорт в Република България

доц.д-р Донка Желязкова

113051

Ред.

ЗЛАТИНА ХРИСТОВА КОЕМДЖИЕВА

Възможности за усъвършенстване на снабдяването на ресторант „Ел Мундо“ гр. Добрич

гл. ас. д-р Пламена Милушева

113522

Ред.

ПЛАМЕНА СИМЕОНОВА РАДЕВА

Проблеми на снабдяването на СБАЛОЗ „Марко Марков“ гр. Варна

хон.доц.д-р Благо Благоев

113996

Ред.

ДАФИНКА ДИМОВА НИКОЛОВА

Перспективи в развитието на водния транспорт и пристанищата на Република България

доц.д-р Донка Желязкова

114200

Ред.

АЛЕКСАНДРА СИМЕОНОВА КОЛЕВА

Перспективи за развитие на транспортната система на Република България

доц.д-р Силвия Благоева

113383

Дист.

ДИАНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

Развитие на транспортната система на Република България

хон.доц.д-р Благо Благоев

114005

Дист.

ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

Състояние и развитие на автомобилния транспорт в България

доц.д-р Донка Желязкова

114124

Дист.

АНТОНИЯ РУМЕНОВА ПАПАЗОВА

Проблеми на финансирането на пътната инфраструктура в България

гл. ас. д-р Влади Куршумов

114125

Дист.

ДОРОТЕЯ КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА

Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности във фирма „Дивес инженеринг ООД

гл. ас. д-р Пламена Милушева

114138

Дист.

ГРАЦИЕЛА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

Възможности за усъвършенстване на веригата на доставки на фирма „Джем и Джем” ООД

доц.д-р Силвия Благоева

114261

Дист.

ДАРИН РУМЕНОВ ТУМБЕВ

Възможности за подобряване на логистичното обслужване в „ЕКОЛ ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

гл. ас. д-р Пламена Милушева