Корекция в обявените часове за изпити при доц. д-р Петко Монев през поправителната изпитна сесия - месец февруари

Уважаеми студенти,

Направена  е корекция  в обявените часове за изпити при доц. д-р Петко Монев
през поправителната изпитна сесия  - месец февруари 2018 г.

 

Поправителната сесия при доц. д-р Петко Монев ще бъде, както следва:

Дата

Час

Зала

19.02.2018

08:00 - 11:00

1-302

20.02.2018

08:00 - 11:00

1-302

21.02.2018

08:00 - 11:00

1-302

22.02.2018

08:00 - 11:00

1-302