График за държавната сесия на специалности ИБ, КБУ, Логистика и Логистичен мениджмънт

ГРАФИК

за протичане на държавната сесия на 31 януари 2018 г. (сряда) 

за бакалаврите "Индустриален бизнес" и магистри "КБУ"

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА

- 31  януари 2018 г. (сряда)  от 9.00  ч. в зала Н-103

Бакалаври ИБ на тест

102396

Красимир Иванов Костов

102445

Галин Светлев Георгиев

Списък на магистрите "КБУ" на тест

82845

400277

Стилияна Пенева Стилиянова

108931

400743

Нела Тодорова Недялкова

            Всички студенти трябва да се явят в 9.00 ч. в зала Н-103. Времето за решаване на теста е 3 часа. Резултатите ще бъдат оповестени в същия ден след обяд в новините на сайта на катедрата.

           

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ -  ЗАЛА Н-104  ОТ  9.00 ч.

НР

Рецензент

102314

Завен Вахратян

Спец. ИБ

Анализ на работната заплата във фирма „Мартилекс“ 2 ЕООД

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

105880

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Спец. КБУ

Анализ на състоянието и организацията на трудовата дейност във фирма "Лес Комерс 94"ООД

гл. ас. д-р Пламен Павлов

доц. д-р Иван Петров

110836

Живка Господинова

Спец. КБУ

Мотивация и стимулиране в Банка ДСК

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

доц. д-р Йордан Иванов

ГРАФИК

за протичане на държавната сесия на 1 февруари  (четвъртък)  2018 г.

за бакалаврите "Логистика" и магистри "Логистичен мениджмънт"

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА от 9.00  ч. в зала Н-103

Списък на бакалаврите "Логистика"

102428

3196

Мариян Георгиев Гърков

Списък на магистрите " Логистичен мениджмънт"

2

102686

Павлина Красимирова Петрова

           

Защита на  дипломни работи и магистърски тези -  ЗАЛА Н-104 ОТ  9.00 ч.

НР

Рецензент

100026

Павел Соколов

спец. Логистика

Проблеми при внедряване на ERP системи

Доц.д-р Юлиян Василев

хон.доц.д-р Благо Благоев

109197

Наталия Атанасова

спец. Лог. мениджмънт

Възможности за развитие на речния транспорт на Република България

Доц.д-р Донка Желязкова

доц.д-р Силвия Благоева

За защитата да се подготви презентация на съдържанието на разработката.

При нужда от повече информация - 0882 164 783