Лятно училище за студенти и докторанти в Румъния

Лятно училище за студенти и докторанти в Румъния

Във връзка с реализиране на втори етап на проект на ИУ-Варна: ERASMUS+ “Business and Competitive Intelligence for Entrepreneurship” екипът на проекта организира подбор на студенти за участие в Лятно училище за предприемачи в Румъния през месец септември 2018 г.    

Критерии за подбор:

Участие в 5-дневни тренинг модули по Бизнес разузнаване (онлайн) – чрез платформата на проекта (интерактивни ресуси и уебинари) и 6-дневно интензивно Лятно училище, 10-14 септември 2018 г. (субсидия) във водещия университет-партньор Bucharest University of Economic Studies.

Етапите за подбор включват:

  1. Попълване на онлайн въпросник, свързан с предприемачеството (http://cien.ase.ro/form/) → 30% от крайния резултат;
  2. Изпращане на автобиография и мотивационно писмо:

- Предишен научен или практически опит в областта на предприемачеството се счита за предимство → 10% от крайния резултат;
- Мотивация → 40% от крайния резултат;

  1. Финално интервю на английски език → 20% от крайния резултат.

Важни срокове:

  • Първи и втори етап (попълване на въпросника и изпращане на автобиография и мотивационно писмо): 01.03.2018 г.
  • Трети етап (интервю): 08 март от 11-13 ч., зала 116 или 09 март от 15-17 ч., зала 116
  • Крайни резултати: до 15.03.2018 г.

Ако искаш да придобиеш опит от дейности в мултикултурни екипи
Ако предприемачеството те влече
Ако търсиш специфични професионални умения
Ако искаш да разшириш мирогледа си и да посетиш друга страна

Кандидатствай на: http://cien.ase.ro/how-to-apply/

Повече информация за проекта: http://cien.ase.ro/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/CIENproject/


Лица за контакт в ИУ-Варна:
доц. д-р Валентина Макни (ръководител проект)
Email:
valentina.makni@ue-varna.bg
тел. 0882 164626
Цанко В. Иванов (координатор проект)
Email:
tsanko_ivanov@ue-varna.bg
тел. 0883 461658