Участие на студенти от ИУ-Варна в националния форум "HR в действие-2017"

Студенти от ИУ - Варна и преподавателите гл.ас. д-р Катя Антонова и гл.ас. д-р Павлина Иванова взеха участие в организирания от Българска асоциация за управление на хора национален форум "HR в действие-2017". В събитието, което се проведе на 14.12.2017 г. в гр.София участваха над 20 HR професионалисти от различни компании и много студенти от университети в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

Целта на форума беше да даде възможност на студентите да покажат своите знания и умения пред HR професионалистите посредством дискусионните формати, в които всички бяха ангажирани.

Поставени на равни начала, двете страни имаха възможност да се опознаят, като се включиха в интерактивен диалог за практическото измерение на ролята на човешките ресурси в развитието на бизнеса. Участниците погледнаха  отвъд сухите трудови характеристики на професията,  за да вникнат в това, с което отделите за човешки ресурси допринасят конкретно към успеха на останалата част от компанията, какви инструменти и подходи използват и с какви предизвикателства се сблъскват по пътя. Участниците направиха  връзка между ежедневните дейности на отдела за управление на хората в организацията и неговата стратегическа роля и обмениха  нови идеи за по-добро сътрудничество с останалите отдели и мениджъри. Бяха споделени  много добри практики от богатия опит на компаниите, както и свежи и предизвикателни въпроси и идеи от страна на студентите.

 Студентите от Икономически университет-Варна: 

  • Виктория Михайлова – Атанасов – четвърти курс, спец. „Икономика на строителството“
  • Катрин Светославова Петрова - четвърти курс, спец. „Икономика на строителството“
  • Тони Миленова Дучева - четвърти курс, спец. "Аграрен бизнес"
  • Фатме Алиева Мехмедова - четвърти курс, спец. "Аграрен бизнес"

се включиха активно в разработването на иновативен проект „HR меню“.

Инициаторите на участието в Национален форум "HR в действие-2017" гл. ас. д-р Павлина Иванова и гл. ас. д-р Катя Антонова  отправиха покана към организаторите - Българска асоциация за управление на хора, през пролетта на 2018 година да гостуват на Икономически университет-Варна, който да стане домакин на подобно събитие, на което да се срещнат бизнеса и студенти от всички висши училища от Варна и региона.