Среща-дискусия с представител на юридическта практика в ИУ – Варна

Среща на студенти икономисти от специалност „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“ в Икономически университет – Варна с представител на юридическата практика – съдия Росица Тончева от варненския Апелативен съд, се състоя на  18.12.2017 г.  Тя разгледа и обсъди със студентите темата „Наказателна отговорност в случаи  нарушаване на задълженията за осигуряване на  безопасни и здравословни условия на труд“. 

Проблематиката е част от дисциплината „Трудово и осигурително право“ и е насочена към изясняване както на основни теоретични постановки, касаещи здравословните и безопасни условия на труд като задължение за осигуряване от работодателя, така и към изясняване на техните особености, и практически аспекти в отделни хипотези по прилагане в практиката. Съдия Тончева представи и акцентира на онези  ракурси на проблема, обвързани тясно и с наказателноправните аспекти на проблематиката, осъществявани в случаи на трудови злополуки по вина на субектите на трудовото правоотношение.