Организирано посещение в "Планекс" ЕООД, гр. Варна

На 12 декември 2017 г. бе организирано посещение на студентите от  3 курс от специалности "Строителен бизнес и предприемачество", "Недвижими имоти и инвестиции"  и "Бизнес икономика"  в "Планекс" ЕООД, гр. Варна. Организатор на срещата бе доц. д-р Петко Монев.
Г-жа Радостина Милкова, административен директор, представи структурата на фирмата и дейността  по ценообразуването в строителството  и  недвижимите имоти на отдел „Офертен“.
Д-р Ива Донева, ръководител проекти, представи пред студентите програмния продукт по ценообразуване на фирмата.
Срещата завърши с дискусия по направената презентация.