Олимпиада по микроикономика се проведе в ИУ – Варна

Олимпиада по микроикономика се проведе в ИУ – Варна на 12.12.2017 г. Тя бе организирана от катедра „Обща икономическа теория“  и вече е традиция за висшето училище. Тази година организацията беше поверена на гл. ас. д-р Татяна Иванова и  гл. ас. д-р Вениамин Тодоров. В нея да премерят сили се явиха 48 от най-добрите студенти от всички специалности.

Състезанието примина през два етапа. Първо младежите трябваше да отговарят на 40 тестови въпроса, а след това да решават две задачи за общо 100 точки. Ясно се разграничиха победителите: Стефани Пламенова Добрева, специалност „Маркетинг“ – 87 т., Сияна Живкова Петрова – спец. СМД – 87 т., Галактея Кирилова Ябанджиева – 86 т. Те заслужено получават грамота, а комисията предложи на титулярите им да бъдат освободени от изпит с отлична оценка.

Грамоти получават и още 16 участници, които са постигнали резултат над 60%. За тях комисията предлага 10 бонус точки. Независимо от резултата всички участници останаха доволни, натрупаха опит и имаха база да съпоставят знанията си. Както обикновено, събитието беше добре организирано, за което има заслуги целият младши състав на катедрата.