Организирано посещение в комплекс "Фамилия"

Във връзка с учебния процес по дисциплините „Управление на недвижимата собственост”, „Бизнес оценяване” и „Делови контакти“ на 12 декември 2017 г. се извърши посещение в бизнес практиката, като студенти (магистри) от специалности „Недвижими имоти и инвестиции“ и „Бизнес икономика“ посетиха комплекс „Фамилия”, разположен на ул. „Акад. Андрей Сахаров“ в гр. Варна.

Участниците в мероприятието бяха любезно посрещнати от г-н Живко Вълчанов – възпитаник на катедра „Икономика и управление на строителството“ при ИУ – Варна, представител и член на съвета на директорите на фирмата инвеститор „РУД-Варна“ АД. В дискусията на тема „Комплекс „Фамилия“ – идея, развитие, възможности“ се включиха още г-жа Райна Вълчанова – член на съвета на директорите на „РУД-Варна“ АД, г-жа Юлиана Димитрова – възпитаник на катедра „Икономика и управление на строителството“ при ИУ – Варна, административен директор на „РУД-Варна“ АД.

Комплекс „Фамилия“ е разположен върху терен, представляващ бивша промишлена зона, понастоящем оформяща се като една от най-новите жилищни територии в град Варна, ситуирана в географския център на населеното място. Цялостно обектът е разположен върху поземлен имот с площ от 20 дка и след завършването си ще предлага 80 хил. кв. м разгъната застроена площ, правейки го най-големия жилищен комплекс в града с близо 700 жилищни единици. Комплекс „Фамилия“ се строи поетапно, като част от сградите в него са получили призови места от регионалния конкурс „Златен отвес“, организиран от Камарата на строителите в България. Характерно за комплекса е, че предлага контролиран достъп до открити паркинги за автомобили, които са безплатни за общо ползване от живущите в сградите. Организатор на събитието беше гл. ас. д-р Иво Костов (катедра ИУС).

Срещата между представители на бизнес практиката, преподаватели и студенти (около 20 души) се превърна в интересна дискусия за всички присъстващи на мероприятието.