Меморандум за сътрудничество подписаха ИУ–Варна и Институтът по медиация

Меморандум за сътрудничество подписаха ИУ–Варна и Институтът по медиация

Меморандум за сътрудничество подписаха Икономически университет – Варна и Институтът по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове. Събитието бе на 5.12.2017 г. Подписите си под документа поставиха председателят на организацията Лиляна Савова и ректорът проф. д-р Пламен Илиев.

С това споразумение двете институции поемат ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове, създаването на условия за развитие на медиацията в България, изработването, одобрението и реализацията на проекти в областта на медиацията, изграждане и подпомагане на партньорства на различни нива, осъществяване на сътрудничество с публични национални и международни институции.

Официалната среща бе модерирана от доц. д-р Андриана Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“ в Икономически университет – Варна. „Имаме партньорство между двете институции от две години. То започна през академичната 2016/2017 година именно с присъствието на проф. Илиев и наши студенти по време на организираните Дни на медиация в хотел „Черно море“, организирани от Института по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове. Там нашите студенти имаха възможност да се запознаят с този иновативен способ за извънсъдебно решаване на спорове, видя се потребността от въвеждането му в по-широка основа, включително и във висшите училища. Тази година наши студенти се включиха в първото по рода си национално състезание по медиация и показаха много добри резултати.“, заяви доц. Андреева.

„Меморандумът, който е пилотен за страната, поставя началото на съществено партньорство, което отваря вратите за навлизане на медиацията в университетите“, заяви Лиляна Савова. „Това е много удачно и могъщо като сила за висшите училища, защото променя начина на общуване на студентите, за да намалят конфликтите около себе си. Учи ги на умения да водят преговори, на логическо мислене, което ще им помогне един ден много при трудовата реализация. Това за нас е начин да заложим медиацията и уменията, които се придобиват от нея, като част от ново и по-модерно образование“, поясни Лиляна Савова.

„Тази инициатива се вписва в нашата обща политика.“ – заяви ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Пламен Илиев и допълни: „През текущата година разкрихме специалност „Съдебна администрация“, акредитирахме още една докторска програма в област „Право“. Всичко това е в контекста на нашата глобална идея да подобрим правната подготовка на младите хора, на нашите възпитаници – обща и специална. Ако се върнем назад, още в първите години от функционирането на нашия университет, ще видим по главни книги, по документи, че много по-голямо е присъствието на правни дисциплини в учебните планове и в този смисъл ние сме длъжници на нашите студенти. Искаме да станем малко по-различни от всички останалите университети. Всичко това, което подготвяме в момента, като Меморандум за сътрудничество, отговаря изцяло на целите, които ние преследваме. Подкрепяме това партньорство и се радваме, че с вас ще можем да работим заедно в бъдеще и да бъдем полезни както на студентите, така и на всички заинтересовани страни, когато те приложат знанията си в публичната администрация. Нашата институция е институция,  която много бързо се адаптира.“

След официалното подписване на Меморандума за сътрудничество бяха връчени сертификати на студентите от университета, участвали в състезанието по медиация за студенти през м. ноември във Варна.