Организирано посещение в УниКредит БулБанк

На 01 декември 2017 г. студенти бакалвари от специалности „Икономика на строителството“, „Икономика на недвижимата собственост“ и „Бизнес икономика“ и студенти магистри от специалностите „Управление на проекти“ и „Бизнес икономика“ посетиха регионалния филиал на УниКредит БулБанк с адрес гр. Варна, ул. „Петко Каравелов“ №1.

Експерите г-жа Даниела Попниколова – управител на клон Владисалв Варненчик и г-жа Пламена Кърджилова – мениджър корпоративни клиенти запознаха студените с условията за финансиране на МСП по финансовите инструменти: Инициатива за МСП и InnovFin. В презентацията бе обърнато внимание, че "Инициатива за МСП" е гаранционен инструмент, създаден специално, за да увеличи кредитирането на стартиращ и малък бизнес, а InnovFin е специално разработен инструмент за кредитиране на иновативни и ориентирани към изследователска и развойна дейност предприятия. Бяха предствени подробно характеритиките, предимставта, критериите за допустимост и други специфични особености на двата инструмернта.

В хода на срещата студентите поставиха редица въпроси, на които експертите на банката подробно и открито успяха да отговорят.

В края на срещата бяха представени възможностие за кариерно развитие и стажанската програма на банката.

Организатор:
гл. ас. д-р Севдалина Христова
Гергана Стоева - ръководител сектор "Алумни и кариери"