ДАТИ ЗА НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ - декември 2017 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


ДАТИ ЗА НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ

/декември 2017 г./

Преподавател Дата Кабинет
Доц. д-р Илко Илиев

12.12.2017

10:00 Ч.

18.12.2017

10:00 ч.

С - 9