Университетска олимпиада по математика

Университетска олимпиада по математика

На 16.12.2017 г. (събота) от 9:00 ч. в аудитория 128 на Икономически университет – Варна ще се проведе Университетска олимпиада по математика. Могат да участват всички желаещи студенти от бакалавърска и магистърска степен на обучение (не е необходимо предварително записване). Продължителност на олимпиадата: 180 минути.

Задачи по математика  Примерни задачи


За допълнителна информация:
гл.ас. д-р Йордан Петков
каб. 420
тел.: 0882 164 636
Email: jr_petkov@ue-varna.bg