Студенти от ИУ – Варна участваха в гражданско наблюдение върху работата на варненския Апелативен съд

Студенти от Икономически университет – Варна и ВСУ „Ч. Храбър“ участваха в гражданско наблюдение върху работата на варненския Апелативен съд. Проектът е реализиран в резултат на подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство между съдебната институция, ИУ – Варна и ВСУ ”Ч. Храбър”. Партньорството позволява гражданско наблюдение върху всички категории дела, разглеждани в Апелативен съд – Варна. То се е осъществило от студенти в двата университета чрез универсални карти за наблюдение. Целта е да се активира академичната общност във Варна и да се създадат условия за повишаване на обществената осведоменост за съдебните процедури. Методиката е изготвена от съдията в Апелативния съд Росица Тончева.

Студентите са имали възможност да наблюдават наказателни, граждански и търговски дела, но са избирали да присъстват предимно на наказателни без предварителен график, спазвайки принципа за внезапност. Младежите са дали високи оценки на магистратите в направленията: Публичност и прозрачност на съдебните процедури; Разбираемост; Етично поведение на магистратите и Достъпност до съдебната среда. Забележките им са предимно за ефективността на електронните услуги и остарялата материална база.

Въз основа на оповестените резултати от 112 анкети участниците в обществения отчет за гражданското наблюдение, който се състоя на 30.11.2017 г., направиха заключението, че е наложително за Апелативния съд да се предвиди спешно нова, самостоятелна сграда.

Доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител  Катедра „Правни науки“ в ИУ – Варна, уточни, че това гражданско наблюдение е било иновативна за България алтернатива на мониторинга върху съдебната власт. Според нея похвален за Апелативния съд е фактът, че по собствено желание са изработили система за поглед отвътре, за механизмите и работата на институцията. Доц. Андреева предложи да се обхванат още специалности от двата университета, да се включат в подобни проекти всички съдилища в апелативния район, както и част от възникналите по време на  наблюдението детайли да бъдат предложени за законодателни промени, ако се наложи.

Председателят на съда Ванухи Аракелян даде изключително висока оценка на експеримента, изразявайки задоволството си от качествената работа на своите колеги, най-вече за това, че според 100% от запитаните младежи няма неуместни емоционални прояви на магистратите по време на съдебните процеси.

Видео Икономически университет - Варна Студенти от ИУ – Варна в гражданско наблюдение върху работата на варненски Апелативен съд. // Chernomore.bg, 30 ноември 2017 г.