Пилотно практическо обучение "Фактори за успех в международния бизнес" в ИУ – Варна

Пилотно практическо обучение „Фактори за успех в международния бизнес - стратегическо управление на организацията - от университетски знания към управление на практика“ се проведе в Икономически университет - Варна, в периода 20.11. - 23.11.2017 г.

Гост-лектор бе д-р Виктор Дедич – международен консултант по маркетинг, сътрудник на канцлера на Австрия (2000 – 2007 г.) и лектор в Института за стимулиране на икономиката към Стопанската камара на Австрия.

Аудиторията беше съставена от студенти в образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ от  специалностите „Бизнес икономика“, „Бизнес информационни системи“, „“Икономика на търговията“, „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Международен бизнес с английски език“, Международен бизнес“, „Мениджмънт“, „Финанси“ и „Мениджмънт на организациите“, както и докторанти към катедра „Маркетинг“.

Методът на обучение беше интерактивен и включи теоретични основи, примери от практиката - “learning by doing” метод, дискусии и диалог, обратна връзка и обсъждания, ролеви игри, анализи и др.

Участниците бяха провокирани да излязат от личните си зони на комфорт, преодоляха лични бариери, получиха индивидуален подход и много умел подбор на участници в различните формати. Успяха да определят всеки за себе си, кои са посоките, в които да работят с цел подобряване на личното представяне, подобриха уменията си за работа в екип, индивидуално и при импровизация, придобиха нови знания и др.

Нещо много важно, което всички участници споделиха като изключително позитивен резултат, е възможността да се запознаят едни с други - оценяват се като хора, амбицирани и мотивирани да успеят.