Организирано посещение в Националната агенция за приходите

Във връзка с учебния процес по дисциплините „Управление на недвижимата собственост”, „Бизнес оценяване” и „Делови контакти“ на 28 ноември 2017 г. се извърши посещение в публичната администрация, като студенти (магистри) от специалности „Недвижими имоти и инвестиции“ и „Бизнес икономика“ посетиха регионалната структура на Националната агенция за приходите.

Участниците в мероприятието бяха любезно посрещнати от г-жа Милена Колева – директор на ТД на НАП Варна, възпитаник на катедра „Икономика и управление на строителството“ при ИУ – Варна. Г-жа Колева изнесе впечатляваща и емоционална лекция на тема „Организационна структура на управление на Националната агенция за приходите“, като запозна аудиторията с интересни факти относно управлението, текущото състояние и възможностите за бъдещо развитие на Националната агенция за приходите в България, която съгласно споделени на мероприятието факти представлява модерна и на европейско равнище структура за събиране на приходи в държавата.

Организатор на събитието беше гл. ас. д-р Иво Костов (катедра ИУС). Срещата между ръководители в публичната администрация, преподаватели и студенти (около 20 души) се превърна в интересна дискусия за всички присъстващи, като г-жа Милена Колева отговори открито на всички зададени от студентите въпроси.

Организирано посещение в Националната агенция за приходите